/

Obchodní podmínky

I. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu na stránkách http://eshop.inmotionteam.cz  a upravují vztah mezi prodávajícím ( ParkourBrand s.r.o., Praha - Žižkov, Na Jarově 2424/2, PSČ 130 00, IČO: 06240798) a kupujícím (spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 zákona 40/1964 v aktuálním znění). Veškeré prodávané produkty jsou dále označeny jako oblečení.

II. Cena oblečení

Cena oblečení v internetovém katalogu www.inmotionbrand.cz je aktuální a platná. Prodávající má právo změnit cenu oblečení bez upozornění kupujícího. Celková hodnota přijaté objednávky kupujícího se touto změnou ceny oblečení nemění.

III. Prostředky komunikace

Kupující i prodávající si hradí vzniklé náklady spojené s komunikačními prostředky na dálku (telefon, email) dle platných podmínek sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

IV. Objednávky oblečení

Kupující objednává oblečení nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany prodávajícího. K tomuto potvrzení vezme prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání oblečení.

V. Dodání oblečení

Při objednání oblečení prostřednictvím internetového obchodu bude toto oblečení doručeno prostřednictvím společnosti DPD nebo osobně vyzvednuté v In Motion Academy (Na Jarově 2424/2, Praha 3 - Žižkov, 130 00).

Kupujícímu se bude k ceně oblečení započítávat i odpovídající cena za dodání dle aktuálního tarifu dopravce.

VI. Platební podmínky

oblečení bude dodáno podle výběru platby při objednání. oblečení lze zaplatit buď předem na účet a nebo bude oblečení dodáno na dobírku, platba tedy bude probíhat při předání oblečení kupujícímu 3. osobou (přepravcem) oblečení zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny oblečení.

VII. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí oblečení. Toto právo je podmíněno nákupem jako kupující (tzn. spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 zákona 40/1964 v aktuálním znění) prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Kupující má právo realizovat toto své právo doručením oblečení na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. V případě, kdy se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

oblečení musí být nepoškozené, bez známek nošení či opotřebení

oblečení musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

oblečení nesmí být nošeno

oblečení musí být v původním nepoškozeném obalu

Kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to nelze (např. v mezidobí bylo oblečení zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout finanční náhradu jako protihodnotu toho, co nelze být vydáno. Pokud je vrácené oblečení poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započít tak svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající kupujícím v takovém případě vrací jen částečnou kupní cenu.

 

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odstavce 7 zákona, má prodejce právo pouze na náhradu skutečných nákladů spojených s vrácením oblečení. Prodejce je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

 

Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

na dodávku oblečení, které závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

na dodávku oblečení upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, třeba i oblečení, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

spočívajících ve hře nebo loterii.

Peníze jsou vráceny zasláním na účet kupujícího nebo hotově na prodejne. Oblečení zasílejte JEN Doporučeně, nikoliv na dobírku. Oblečení zaslané na dobírku nebude přijato.

In Motion Academy

Na Jarově 2

Praha 3

130 00

 

VIII. Odpovědnost za vady, reklamace

Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřízení řeší Reklamační řád.

IX. Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 sb., v aktuálním znění. Data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci pouze za účelem doručení oblečení zákazníkovi.

 

Kupující souhlasí s použitím jeho mobilního kontaktu a emailu pro marketingové účely prodejce.

X. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 2. prosince 2013. Změny vyhrazeny.